Tak ako my to nenakreslí nik!

Sme ôsmi kamaráti a kresliči zo značky Hento Toto. Radi spolu a veľa kreslíme a stále sa zlepšujeme. Baví nás to veľmi a na naše kresby sme hrdí. Raz by sme chceli, aby to bola naša ozajstná práca.

Nám kresličom z Hento Toto veľmi pomôžu vaše 2%. Budeme za ne vďační, šťastní a budeme môcť kresliť viacerí. :) Naše údaje - Názov: Bol raz jeden človek / Forma: Občianske združenie / Sídlo: Grösslingová 47, 811 09 Bratislava / IČO: 30868726 / DIČ: 2022263463 / Banka: Fio banka, a.s. / Číslo účtu: SK74 8330 0000 0024 0126 6159

Najpredávanejšie