Podporili nás

Projekt Hento Toto predstavuje inovatívny model pracovnej integrácie ľudí s mentálnym postihnutím „kresličov“ s cieľom premeniť ich umeleckú záľubu (kresba, grafika) na prácu a ponúknuť alternatívu k chránenej dielni. Jeho základom je spolupráca kresličov a profesionálnych kreatívcov (Collaborative Art) a vzdelávanie (workshopy). V súčasnosti máme úspešne za sebou prvú a druhú etapu projektu. V októbri 2021 začala tretia etapa projektu, ktorá je zameraná na doplnenie tímu o ďalších grafikov, ilustrátorov a dizajnérov a okrem tvorby vlastných produktov aj zákazková výroba pre firmy, značky a inštitúcie. Pokračujeme v príprave adeptov na pracovnú pozíciu kreslič. Podarilo sa nám spustiť sociálne podnikanie a zamestnať prvých 3 kresličov s mentálnym postihnutím. „Projekt ‘Hento Toto III. etapa’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.